Sameiet Blomsterenga

Vår nye offisielle informasjonskanal vil være på Facebook.

Dokumenter vedrørende vårt styringssystem og internkontrollsystem,
som vedtekter, regler, referanser og annen fast informasjon finnes HER.